Category Archives: Infekčné ochorenia

Infekcie močového traktu

Ako močovú infekciu definujeme také prenikanie mikroorganizmov do močového traktu, ktoré presahuje obranné schopnosti pacienta. To znamená, že ľudský organizmus nie je schopný zabrániť vzniku infekcie. Ľudský močový systém býva často osídlený malým množstvom baktérií, ktoré sú pod kontrolou imunitného systému. Ten znemožňuje ich nadmerné šírenie a pomnoženie. V určitých situáciách môže nastať nekontrolované pomnoženie…

Infekcie dolných dýchacích ciest

Hoci sú zriedkavejšie než infekcie horných dýchacích ciest, infekcie postihujúce dolnú časť dýchacieho traktu sú veľmi závažné vzhľadom na ťažší priebeh. Veľmi často vznikajú ako konečná komplikácia pôvodne ľahkej infekcie horných dýchacích ciest. Dolná časť dýchacieho traktu sa začína hrtanom (larynx) a hrtanovou príchlopkou (epiglotis) a pokračuje cez priedušnicu (trachea), priedušky (bronchy) a priedušničky (bronchioly)…

Infekcie horných dýchacích cies

Infekcie horných dýchacích ciest sú najčastejšími ochoreniami človeka. Väčšina z nás až pridobre pozná symptómy (príznaky) týchto infekčných procesov, opakujúcich sa rok čo rok. Tento typ infekcií, zvyčajne banálnych a krátko trvajúcich, najčastejšie spôsobuje práceneschopnosť v súčasnej spoločnosti a zároveň vedie k zneužívaniu antibiotík. Do tejto skupiny zaraďujeme infekcie vyvolané vírusmi a baktériami, postihujúce hornú…